Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Hapjescateraar.nl is een catering bestelsite. Het hoofdkantoor bevindt zich aan de Pieter Goedkoopweg 16, 2031 EL Haarlem en is onderdeel van Hapjes aan Huis BV. Dit document is van toepassing op de consumentenklanten van Hapjesaanhuis.nl.
Laatst gewijzigd: 18-11-2021
Eventuele correspondentie kunt u sturen naar Hapjescateraar.nl of naar bovenstaand adres.

1. Definitie
In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
a. Hapjescateraar.nl hierna te noemen: ‘Hapjescateraar.nl'.
b. Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de 'Hapjescateraar.nl'.

2. Bestellingen
De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsen op www.hapjescateraar.nl. Bestellingen dienen tenminste voor 12 uur besteld te zijn voorde volgende dag. 'Hapjescateraar.nl' kan niet garanderen dat bestellingen die daarna worden geplaatst kunnen worden uitgeleverd. De opdrachtgever wordt hierover telefonisch benaderd of dient zelf vooraf contact op te nemen.

3. Bezorging

De transporteur Vers & Fijn bezorgt maandag tot en met zaterdag. De door de transporteur opgegeven levertijden zijn slechts een indicatie. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin recht om de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken zoals in deze voorwaarden, gelden ook voor de door hapjescateraar ingeschakelde derden.

3.1. Leveringstijden
'Hapjescateraar.nl' levert het gehele jaar door. 'Hapjescateraar.nl' behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden, bijvoorbeeld op feestdagen. Wanneer de uitlevering van de hapjes op een feestdag zou vallen, dan wordt over de mogelijkheden op die dag met u gecorrespondeerd. Wanneer de opdrachtgever een gewenste aflevertijd heeft opgegeven dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin recht om de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken zoals in deze voorwaarden, gelden ook voor de door ons ingeschakelde derden. Mocht er iets ontbreken in uw bestelling, bepalen wij de hoogte van de eventuele schade en het moment van terugbetalen.

3.2 Aflevering
In geval van zakelijk opdrachtgevers worden de hapjes afgeleverd bij de receptie indien deze aanwezig is. 'Hapjescateraar.nl' is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mochten de hapjes niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal de chauffeur trachten de hapjes bij een nabijgelegen adres te bezorgen. Indien dit niet mogelijk is, dan worden de hapjes weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan, welke beschrijft dat u de bestelling dezelfde dag kunt afhalen op een afhaaladres. Het niet afhalen van de bestelling ontslaat u onder geen beding van u betaalverplichting. De opdrachtgever blijft in dit geval verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten.

3.3. Spoedbezorging
Mocht de opdrachtgever hapjes met spoed willen bestellen dan dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van 'Hapjescateraar.nl'.

3.4 Bezorgkosten
Hapjescateraar.nl berekent op elke online bestelling € 00,00 euro bezorgkosten door heel Nederland per rit. Voor dit bedrag komen wij de catering bezorgen, en geven wij dit aan de deur af.

4. Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website www.Hapjescateraar.nl zijn inclusief BTW. Er geldt een minimaal bestelbedrag van € 80,00. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

5. Betaling
Via de website van 'Hapjescateraar.nl' dient u uw bestelling in. Ter bevestiging van de bestelling ontvangt de opdrachtgever een bericht waarin de bestelling wordt bevestigd. De bestelling dient direct online betaald te worden d.m.v. Ideal. Bedrijven kunnen op rekening betalen, waarvoor een betalingstermijn van 14 dagen geldt. In overleg kan dit op 30 dagen worden gezet. Hierover dient de besteller vooraf contact op te nemen met ons haoofdkantoor.

6. Aansprakelijkheid
'Hapjescateraar.nl' kan niet aansprakelijk worden gesteld. 'Hapjescateraar.nl' werkt samen met cateraars door heel Nederland. Zij zijn de uitvoerende partij, bevestigen de bestelling, bereiden de gerechten en leveren deze uit. Tevens factureren zij met u. 'Hapjescateraar.nl' kan niet aansprakelijk worden gesteld. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van het aflever- en factureer adres. Nadat de opdrachtgever een bestelling online heeft ingediend, ontvangt de opdrachtgever per email een bevestiging aangaande; de bestelling, het afleveradres, de afleverdatum, de aflevertijd en de kosten. Hetgeen in deze bevestiging staat beschreven is waaraan de opdrachtgever zich conformeert.

7. Annulering
Voorafgaand aan de afleverdatum kan de opdrachtgever annuleren, als volgt. Tot 7 dagen voorafgaand aan de uitleverdatum is annuleren kosteloos. Bij annuleringen die bij ons binnen komen tussen 7 en 3 dagen voorafgaand aan de afleverdatum worden 25% annuleringskosten met een minimum van €25,00 in rekening gebracht. Annuleringen korter dan 3 dagen voorafgaand aan de afleverdatum, worden volledig in rekening gebracht. Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van 'Hapjescateraar.nl'. De annulering wordt definitief nadat 'Hapjescateraar.nl' u deze schriftelijk/per mail bevestigd heeft.

7.1 Annuleren met kerst
Tot 12 december kunt u kosteloos annuleren. Na deze datum is dat niet meer mogelijk en geven wij uw geld niet meer retour. Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van 'Hapjescateraar.nl', info@Hapjescateraar.nl en uit te leggen waarom er geannuleerd wordt. De annulering wordt definitief nadat 'Hapjescateraar.nl' u deze schriftelijk/per mail bevestigd heeft.

8. Privacy
Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

9. Uitstraling
Ondanks dat wij ernaar streven dat de uitstraling van onze producten vergelijkbaar is met dat wat op de website wordt getoond, kunnen wij in alle redelijkheid niet garanderen dat uw bestelde hapjes er exact zo uitzien als online getoond. Wanneer een ingrediënt niet voorradig is wordt er een passend ingrediënt geserveerd.

10. Privacy statement
'Hapjescateraar.nl' gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. 'Hapjescateraar.nl'.nl houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

11. Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

11.1 Behandeling persoonsgegevens
De gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze algemene voorwaarden uitgelegd. 'Hapjescateraar.nl' verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Wel spelen we uw adresinformatie door aan de cateraar waar uw bestelling in behandeling genomen wordt, teneinde de bezorging te faciliteren. Uw e-mailadres wordt overigens uitsluitend door 'Hapjescateraar.nl' intern gebruikt en wordt doorgegeven aan de cateraar. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de rijksoverheid, bijvoorbeeld in geval van een politieonderzoek.

11.2 Relatie tot cateraars en overige derden
Als u bij 'Hapjescateraar.nl' bestelt, geven we de bestelling door aan de cateraar uit uw omgeving. Mocht het zo zijn dat ons duidelijk wordt dat er om de een of andere reden niet kan worden bezorgd, zullen wij u hier direct van op de hoogte stellen. 'Hapjescateraar.nl' is enkel intermediair in deze handeling. De daadwerkelijke leveringsovereenkomst wordt onder de algemene voorwaarden van de cateraar in kwestie gesloten. 'Hapjescateraar.nl' is geen partij in deze overeenkomst, aangezien wij geen invloed kunnen uitoefenen op de individuele praktijk van dat moment van een cateraar. De verantwoordelijkheid van 'Hapjescateraar.nl' beperkt zich tot het proces van het overdragen van de bestelling aan de cateraar. De cateraar zelf is verantwoordelijk voor het in goede conditie houden van de ontvangstapparatuur en dient iedere bestelling voor goede ontvangst binnen 24 uur aan zowel besteller (U) als aan 'Hapjescateraar.nl' te bevestigen.

12. Klachtenafhandeling
Aan 'Hapjescateraar.nl' verbonden cateraars zijn verantwoordelijk voor de correcte nakoming van de afspraken met de klant. Er wordt door 'Hapjescateraar.nl' op toegezien dat dit conform hetgeen op deze site wordt gepubliceerd verloopt. 'Hapjescateraar.nl' bemiddelt in geschillen tussen cateraars en de klant, om zodoende tot een oplossing van een voorkomend probleem te kunnen komen. U kunt klachten melden aan klachten@hapjesaanhuis.nl. Elke klacht wordt door ons in behandeling genomen.

13. Nieuwsbrief en ongewenste e-mail
Als u een bestelling plaatst, wordt u opgenomen in ons klantenbestand. Klanten ontvangen enkele malen per jaar een nieuwsbrief en/of aanbieding van 'Hapjescateraar.nl'. U blijft mail van ons ontvangen tot een eventuele afmelding. Wilt u zich afmelden, stuur dan een e-mail naar info@hapjesaanhuis.nl. 'Hapjescateraar.nl' verstuurt nooit zogenaamde 'spam' (ongewenste e-mail) en zal ook in de toekomst nooit spam versturen.

14. Technisch bewaren van persoonsgegevens
De informatie die bij een bestelling aan ons wordt verstrekt wordt bewaakt op een serie beveiligde servers, beschermd door 128 bits encryptie en een firewall.

15. Cookies
'Hapjescateraar.nl' gebruikt een techniek genaamd "Cookies", om de site zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Het Cookie dat 'Hapjescateraar.nl' gebruikt is een nummer, waardoor we u de volgende keer sneller kunnen helpen. Uw postcode wordt bijvoorbeeld alvast ingevuld, u kunt ook uw gebruikers informatie bewaren. Dit zorgt ervoor dat u sneller uw bestelling kunt plaatsen. Cookies worden bovendien gebruikt om te 'onthouden' welke producten u in uw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van de website. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een (gecodeerd) nummer.

16. Intellectueel eigendomsrecht
'Hapjescateraar.nl' is een beschermde merknaam. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van 'Hapjescateraar.nl' enig onderdeel van de website te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u interesse een deel van onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook, kunt u zich wenden tot info@Hapjescateraar.nl en een aanvraag daartoe indienen.

'Hapjescateraar.nl', alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht.

17. Allergenenwetgeving
Sinds 13 december 2014 is de Allergenenwetgeving van kracht. 'Hapjescateraar.nl' functioneert als intermediair tussen eindklant en cateraar. Het op 'Hapjescateraar.nl' gepubliceerde assortiment wordt door iedere individuele cateraar samengesteld en bereid. Het gebruik van basis ingrediënten wordt in principe voorgeschreven, echter heeft de cateraar de vrijheid om te kiezen voor eigen leverancier/merken. Hapjescateraar.nl is niet verantwoordelijk voor de ingrediënten die worden gebruikt voor het eten. Heeft u een allergenenallergie, neem dan contact op met 'Hapjescateraar.nl' en wij vragen aan de cateraar welke allergenen er gebruikt worden voor het desbetreffende eten.

Vragen? 085-743 03 62

Deze klanten gingen u voor

Swiper icon
 • Ik kan niets anders zeggen dan dat wij een top-ervaring hebben. Vanaf de start-email bezorging en de communicatie over het retourneren van de spullen. Niets anders dan complimenten ontvangen over de koude hapjes halal en de dessertschalen. Mede door dit was mijn feestje een succes. Hartelijk dank

  - Monique
 • 25 september 2023

  Heerlijke verse hapjes keurig verpakt en ruim op tijd afgeleverd. Een heel enkel hapje was iets te nattig op de sandwich bodem maar is niet te voorkomen door de ruime visvulling die er op zat. Had expres al iets mindere hoeveelheid besteld maar was alsnog prima voldoende.

  - Colette de Jonge
 • 25 september 2023

  Het buffet zag er fantastisch uit en werd keurig op tijd geleverd. Onze gasten waren verrast over de opstelling en kwaliteit van het eten.

  - Ton Groothand
 • 25 september 2023

  De catering was goed verzorgd en het Indisch buffet was heerlijk

  - Corrie Ketelaar
 • 25 september 2023

  Fijne communicatie goede service fijne ervaring en een goede aanwinst voor ons feest.

  - D.
 • 25 september 2023

  Zeer tevreden. De hapjes waren heerlijk en er was meer dan genoeg.

  - Helma
 • 25 september 2023

  Internationaal buffet Prima communicatie. Tafel mooi gedekt. Het eten was goed. Het vlees eb de garnalen heerlijk.

  - Liz
 • 25 september 2023

  Had een High Tea voor 20 personen. Prima verzorgd was heerlijk. Niets dan complimenten

  - Mw. V. van Tiggelen
 • 24 september 2023

  Wij gingen voor de Budgetschotel voor 30 personen. Was ontzettend smaakvol en meer dan genoeg. Heel uitgebreid met mooi gegarneerde koude hapjes en warme schotels. Opwarmen met de pan duurde wel langer dan het half uurtje op stand 1 zoals was aanbevolen.

  - Jascha
 • 24 september 2023

  Communicatie en service waren bijzonder goed. Jammer dat er op zondag geen contact mogelijk is. De vega schotel was ietwat bescheiden van hoeveelheid. Verder prima.

  - Eric Elijzen
 • 21 september 2023

  super

  - Jeanette
 • 20 september 2023

  Het was weer heerlijk onze gasten waren te spreken over het eten dat jullie geleverd hebben. Toppie

  - Verberne
 • 19 september 2023

  Goede ervaring. Alleen jammer van de ochtend levering. Ik had duidelijk een voorkeur voor s middags maar omdat het dan onzeker was hoe laat ze zouden komen was ik noodgedwongen het extra ochtendtarief van 15 euro extra te betalen. Jammer

  - Fieke Vos
 • 18 september 2023

  Levering prima geregeld eten was prima zelfs veel te veel. Goede kwaliteit vlees en levering en ophalen in overleg.

  - Hahnraths
 • 18 september 2023

  Wij hebben met de communicatie met en klantvriendelijkheid van hapjes-aan-huis goede ervaring opgedaan. De catering zelf via Huiz van Smaak viel wel erg tegen. De soep was okay maar het eten 3 soorten pasta was smakeloos. Al onze gasten waren het daar over eens.

  - Gera Welker
 • 18 september 2023

  Het buffet was tot in de puntjes geregeld. Vooraf heel goed contact. Op tijd bezorgd. Maar bovenal het hollandse buffet was meer dan verrukkelijk. Alle gasten hebben genoten van het buffet Paco dankjewel we komen zeker bij je terug

  - Joke
 • 18 september 2023

  Communicatie was top. Het was geen probleem om nog extra mensen toe te voegen rekening te houden met dieetwensen. Verder was de complete BBQ verzorgd dus dat was ook top. Vlees was prima.

  - Ewout Zuiderduin
 • 18 september 2023

  Alles prima geregeld. Duidelijke communicatie en snelle reactie. Vriendelijke bezorger die keurig op tijd was. Tip de worstrol zouden we vervangen voor iets anders.

  - Rutger
 • 18 september 2023

  Ik heb al meerdere keren met heel veel succes een BBQ georganiseerd via Hapjes aan Huis. kwaliteit en service zijn top

  - Plomp
 • 18 september 2023

  Snelle en goede communicatie. Eten en toebehorende spullen waren super in orde

  - Studentenbureau
20 / 4243 beoordelingen Alle reviews bekijken >

Hapjes aan Huis

Bestellen voor de feestdagen?

20 t/m 31 december alleen ons kerstassortiment

Bekijken